Sasaki-Shop
Aurora Adhesive Tape HT-8 AULYM col. Aurora Lime
  Aurora Adhesive Tape HT-8 AULYM col. Aurora Lime

  Sasaki

  Aurora Adhesive Tape HT-8 AULYM col. Aurora Lime

  HT-8 AULYM

  58,00 лв.

  Материал

  Полиприпилен